Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de GivingBrandsEnergy-website ("de Website") geef je aan dat je akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden zoals hierin bepaald. Als je deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag je de website niet bezoeken of gebruiken. GivingBrandsEnergy behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden naar wens en zonder voorafgaande kennisgeving aan je te wijzigen en/of bij te werken. GivingBrandsEnergy raadt je aan deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van wijzigingen en/of updates.

Inhoud van de Website ("de Inhoud")

De informatie, tekst, namen, foto's, logo's en iconen op de Website worden geleverd door GivingBrandsEnergy "as is". GivingBrandsEnergy geeft geen verklaring of garantie dat (I) de Inhoud van verkoopbare kwaliteit zal zijn of geschikt is voor een bepaald doel, (II) de Inhoud nauwkeurig, volledig of vrij van fouten is, (III) de werking van de Website ononderbroken zal zijn of vrij van fouten, (IV) de Website zal vrij zijn van virussen of schadelijke componenten en (V) de communicatie van of naar de Website zal veilig zijn en/of niet worden onderschept. Het is u niet toegestaan ​​om wijzigingen, veranderingen, modificaties of toevoegingen aan de Content aan te brengen.

Disclaimer

Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico. In geen geval zullen GivingBrandsEnergy, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden aansprakelijk zijn voor de gevolgen van uw gebruik of misbruik van de website, noch voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, speciale , indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade in de aard van, of gerelateerd aan verloren zaken, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, onjuiste informatie, zelfs als GivingBrandsEnergy op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Intellectual property

De Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (d.w.z. auteursrecht) en is eigendom van GivingBrandsEnergy, haar licentiegevers of leveranciers. Elk gebruik van de inhoud, inclusief wijziging, verzending, presentatie, distributie, herpublicatie of andere exploitatie van de website of de inhoud, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GivingBrandsEnergy. De naam GivingBrandsEnergy en het GivingBrandsEnergy-logo zijn handelsmerken van GivingBrandsEnergy. Andere namen, woorden, titels, woordgroepen, logo's, ontwerpen, afbeeldingen, iconen en handelsmerken die op de website worden weergegeven, kunnen intellectuele eigendomsrechten zijn die eigendom zijn van GivingBrandsEnergy en niets op de website mag worden opgevat als de verlening van enig recht of licentie met betrekking tot deze intellectuele eigendom. eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Door de website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot je toegang tot of gebruik van de website en de inhoud ervan worden beheerst door de Nederlandse wetgeving. Je stemt ermee in en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland met betrekking tot alle zaken met betrekking tot de Website.

Kennisgeving

Vragen en of opmerkingen met betrekking tot de Website kunnen per e-mail worden gericht aan studio@GivingBrandsEnergy.nl © 1996 - 2023, GivingBrandsEnergy, Amsterdam, Netherlands.