Corporate Social Responsibility

Onze inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze drive om duurzame bedrijfspraktijken te cultiveren, is geworteld in onze visie om te creëren wat ertoe doet. Als creatief bureau zetten we ons in voor het ontwikkelen van en investeren in onze methoden, creatieve producten en activiteiten in het belang van mensen en onze planeet. Elke dag benutten we de kracht van onze creatieve gemeenschap om de sociale verandering te stimuleren die we vandaag en morgen in de wereld willen zien.

Doelen voor een duurzame toekomst

We namen de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling onder de loep, het uitgewerkte actieplan van de Verenigde Naties voor mens, planeet en welvaart. Van de 17 doelen hebben we er acht geïdentificeerd waarvan we denken dat onze creatieve gemeenschap de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om deze hoog te houden en het grootste potentieel om impact te hebben. Hier zijn deze acht doelen en enkele van de initiatieven en partnerschappen die we zijn aangegaan terwijl we werken aan duurzaamheid.

1. Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen. Ontwikkel wederzijds respect en vriendelijkheid. Protest tegen oorlog en geweld

2. Kwalitatief onderwijs

Waarborgen en bevorderen van inclusieve mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen. Vier vrouwelijke verwantschap, kracht en succes.

3. Gender gelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. Stimuleer en pleitbezorger voor vrouwelijk ondernemerschap

4. Goede gezondheid en welzijn

Bevorder het welzijn van iedereen van alle leeftijden. Omarm verschillende vaardigheden. Stimuleer artistieke expressie voor iedereen.

5. Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Kom op voor en werk samen met gemarginaliseerde gemeenschappen.

6. Geen honger en duurzame landbouw

Bevordering van duurzame en biologische landbouw. Steun lokale bedrijven en bouw duurzame relaties op met verantwoordelijke leveranciers.

7. Fatsoenlijk werk en economische groei

Inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en werk voor iedereen bevorderen. Neem culturele barrières weg.

8. Leven op het land

Bescherm, herstel en promoot duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen. Landdegradatie en verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en omkeren.

Onze werkplek initiatieven

• Gemakkelijkere toegang tot alternatief vervoer
• Lokale en verantwoorde leveranciers
• Fair-trade producten
• Milieu vriendelijke toestellen
• Initiatieven voor Dag van de Aarde
• Pro bono and wrijwilligerswerk
• Ondersteuning van non-profit organisations

Enkele van onze pro bono projecten:

Maarten van der Weijden Foundation

Sinds juli 2017 heeft Maarten zijn eigen stichting, de Maarten van der Weijden Foundation. Met zijn stichting hoopt Maarten het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat direct, voor de volle 100%, dus zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek. Uit sponsorgelden worden de organisatiekosten van de stichting betaald.

Je kunt herstellen van kanker als de juiste behandeling beschikbaar is. Daarna is het vooral een kwestie van geluk. De Maarten van der Weijden Foundation probeert meer mensen een kans te geven op dit geluk door wetenschappelijk onderzoek te financieren. Fritiof Eriksson werkt pro bono als Creative Director voor deze stichting.

SEBO-lid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Wij geloven in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daarom is GivingBrandsEnergy SEBO-lid. Wij stimuleren studenten om te ontdekken wat ze later willen we worden. Jaarlijks doen wij mee aan Zoetermeer on Stage en aan De Next Step ook van Zoetermeer. Wij hebben meerdere stagiaires per jaar op GBE. Verder geven wij jonge creatieve Oekraïense vluchtelingen een kans om bij GBE te doen wat ze het liefste doen en zo hun ellende even kunnen vergeten.

Meer initiatieven waar we om geven

Wij onderschrijven progressieve en humanistische waarden. Om echt grenzen te verleggen in de wereld van creatieve diensten, is het absoluut noodzakelijk dat onze werkomgevingen daar ook vrij van zijn. Iedereen moet zich betrokken en gerespecteerd voelen. Iedereen moet gelijke kansen hebben om te gedijen. Ons team zet zich in om van GivingBrandsEnergy een betere plek te maken — een plek die inclusiever, rechtvaardiger en diverser is in termen van ons leiderschap, communicatie, wervingstools en werkomgeving.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de beste impact te maken op de goede doelen die ons dierbaar zijn. Neem gerust contact met ons op met uw ideeën voor partnerschappen, samenwerkingen of initiatieven.