Corporate Social Responsibility

Onze betrokkenheid bij maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze motivatie om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen, komt voort uit onze overtuiging om iets zinvols te creëren. Als creatief bureau streven we ernaar om te investeren in en te ontwikkelen wat gunstig is voor zowel mensen als onze planeet. Elke dag gebruiken we de kracht van onze creatieve gemeenschap om sociale verandering te bevorderen die we zowel vandaag als morgen in de wereld willen zien.

Doelen voor een duurzame toekomst

We hebben de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onderzocht, het actieplan voor mens, planeet en welvaart. Van de 17 doelen hebben we er acht geïdentificeerd waarvan we vinden dat onze creatieve gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om ze hoog te houden en het meeste potentieel heeft om impact te hebben. Hier zijn deze acht doelen en enkele van de initiatieven en partnerschappen die we aangaan ter bevordering van duurzaamheid.

1. Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen. Ontwikkel wederzijds respect en vriendelijkheid. Protest tegen oorlog en geweld

2. Kwalitatief onderwijs

Waarborgen en bevorderen van inclusieve mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen. Vier vrouwelijke verwantschap, kracht en succes.

3. Gender gelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. Stimuleer en pleitbezorger voor vrouwelijk ondernemerschap

4. Goede gezondheid en welzijn

Bevorder het welzijn van iedereen van alle leeftijden. Omarm verschillende vaardigheden. Stimuleer artistieke expressie voor iedereen.

5. Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Kom op voor en werk samen met gemarginaliseerde gemeenschappen.

6. Geen honger en duurzame landbouw

Bevordering van duurzame en biologische landbouw. Steun lokale bedrijven en bouw duurzame relaties op met verantwoordelijke leveranciers.

7. Fatsoenlijk werk en economische groei

Inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en werk voor iedereen bevorderen. Neem culturele barrières weg.

8. Leven op het land

Bescherm, herstel en promoot duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen. Landdegradatie en verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en omkeren.

Onze werkplek initiatieven

• Eenvoudigere toegang tot alternatieve vervoerswijzen
• Lokale en verantwoorde leveranciers
• Fairtrade producten
• Milieuvriendelijke apparatuur
• Initiatieven voor Dag van de Aarde
• Pro bono and wrijwilligerswerk
• Ondersteuning van non-profit organisations

Enkele van onze pro bono projecten:

Maarten van der Weijden Foundation

Sinds juli 2017 heeft Maarten zijn eigen stichting, de Maarten van der Weijden Foundation. Met deze stichting streeft Maarten ernaar het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor 100%, naar kankeronderzoek. De organisatiekosten van de stichting worden gedekt door sponsorgelden.

Je kunt herstellen van kanker als de juiste behandeling beschikbaar is. Daarna is het vooral een kwestie van geluk. De Maarten van der Weijden Foundation probeert meer mensen een kans te geven op dit geluk door wetenschappelijk onderzoek te financieren. Fritiof Eriksson werkt pro bono als Creative Director voor deze stichting.

SEBO-lid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij geloven in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, daarom zijn we lid van GivingBrandsEnergy (SEBO). We moedigen studenten aan om te ontdekken wat ze later willen worden. Jaarlijks nemen we deel aan evenementen zoals Zoetermeer on Stage en De Next Step, ook in Zoetermeer. We hebben meerdere stagiaires per jaar bij GivingBrandsEnergy. Verder bieden we jonge creatieve Oekraïense vluchtelingen de kans om bij GivingBrandsEnergy te doen wat ze het liefste doen en zo even hun zorgen te vergeten.

We omarmen progressieve en humanistische waarden. Om echt vooruitgang te boeken in de wereld van creatieve dienstverlening, moeten onze werkomgevingen vrij zijn van beperkingen. Iedereen moet zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Iedereen moet gelijke kansen hebben om te gedijen. Ons team streeft ernaar om van GivingBrandsEnergy een betere plek te maken - een plek die inclusiever, rechtvaardiger en diverser is, zowel in ons leiderschap als in onze communicatie, werving en werkomgeving.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de goede doelen die ons nauw aan het hart liggen, het beste te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op met jouw ideeën voor partnerschappen, samenwerkingen of initiatieven.