Ons 10-stappenplan

Het 10-stappenplan vormt de basis bij het opstarten van onze communicatie- en campagnestrategie.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald of tijdens sommige fases een en ander bijgesteld moet worden, zoals het plan van aanpak, het te besteden budget of de gestelde leveringstermijn.

Strategie

Stap 1: Probleemdefinitie

In deze fase stellen we samen met jou de opdracht vast. Waar liggen de kernproblemen? Wat zijn de wensen m.m.t. de campagne. In de briefing worden verder genoemd de doelgroep, de doelstelling, de randvoorwaarden, de prioriteiten en de toekenning van het budget. Wij koppelen terug in de vorm van een debriefing. Vervolgens is er de bevestiging van de opdracht inclusief een begroting en planning.

Stap 2: Analyse

Op basis van beschikbare informatie zoals de uitkomst van deskresearch en eventueel aanvullend onderzoek wordt informatie verzameld. Daarna wordt er een analyse gemaakt die dient als basis voor de opdracht: denk aan sterkte- en zwakteanalyses, de kansen en bedreigingen, maar ook de reputatie van de opdrachtgever en haar positie in de markt.

Stap 3: Communicatie & strategie

Op basis van de briefing en de analyse, wordt de campagnestrategie voor de opdrachtgever beschreven in de vorm van een communicatieplan. Hierin worden onder meer opgenomen een probleemstelling, mediastrategie en te realiseren doelstelling richting de doelgroep.

Stap 4: Mediastrategie

In de mediastrategie wordt een doelgroepenmatrix opgesteld: hoe realiseren we optimaal bereik naar de geformuleerde doelgroep? Op welke wijze wordt RTV, outdoor, offline, online en social media in deze campagne toegepast?

Creatie

Stap 5: Creatief concept

Het concept is de creatieve vertaling van de boodschap naar de doelgroep. Dat is de beginfase van de ontwikkeling in beeld en tekst. Op die manier krijgt men een indruk hoe het concept geïmplementeerd kan worden binnen de verschillende media.

Stap 6: Pretest

Vooruitlopend op de introductie van de campagne in de markt, kan samen besloten worden het concept te testen in de markt. Dit ter aanscherping en verfijning van de boodschap, zoals beeld en tekst.

Stap 7: Creatieve uitwerking

Het gekozen concept wordt uitgewerkt in de definitieve vorm naar de verschillende media. In deze fase vindt ook de opmaak en beeldbewerking plaats.

Implementatie

Stap 8: Productie

Alle media middelen worden offline en online ingezet.

Step 9: Implementatie

Voorafgaande aan de introductie van de campagne vindt een kick-off plaats bij de opdrachtgever. Zodoende betrekken we de organisatie vanaf het begin bij het starten van de campagne.

Evaluatie

Stap 10: Controle & evaluatie

Essentieel is het volgen van respons en het inventariseren van reacties bij de doelgroep waar de campagne zich op richt. Bijstelling en aanscherping van de campagne kan in overleg worden gerealiseerd.

Ben jij klaar om het verschil te maken?

Zo ja, dan horen we graag van je.

NEEM CONTACT MET ONS OP